خریدار کتاب دست دوم کارکرده دانشگاهی فنی مهندسی درب منزل

نام محصول       :      آموزش جامع لنددسکتاپ

حجم                :     3لوح فشرده

قیمت               :     14800تومان

تولید کننده       :      گنجینه نقشه برداری

زبان آموزش      :      کاملا فارسی

chat  دانلود فیلم This Is the End 2013برای دیدن توضیحات بیشتر این محصول کلیک کنید

chat  دانلود فیلم This Is the End 2013برای سفارش این محصول از فروشگاه شماره 1 شرکت گنجینه کلیک کنید

chat  دانلود فیلم This Is the End 2013برای سفارش این محصول از فروشگاه شماره 2 شرکت گنجینه کلیک کنید

download  دانلود فیلم This Is the End 2013دانلود قسمتی از این مجموعه

chat  دانلود فیلم This Is the End 2013منبع : www.Surveyir.ir

 بازدید ازسایت گنجینه نقشه برداریوضیحات محصول

 

 

آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Civil3d Land Desktop2009 در 3 لوح فشرده بهمراه مثالهای کاربردی و پروژه های تمرینی با مطالب و محتوی زیر با قیمت 14800 تومان = بهمراه نرم افزار لند 2009 نسخه پروفیل دار

 

 

 

√بهمراه چندین پروژه اجرائی و کاربردی نقشه برداری با نرم افزار لند دسکتاپ

 

فصل اول : شروع کار با نرم افزار Land desktop
ך ایجاد پروژه جدید
ך تنظیمات پروژه
ך تنظیمات نقطه 1
ך تنظیمات نقطه 2
ך تعیین فرمت فایل نقاط
ך ورود و خروج فایل نقاط به داخل بانک اطلاعات پروژه
ך ایجاد گروه نقاط
ך تعیین ارتفاع و یا کد نقاط و قفل کردن گروه نقاط
ך ایجاد هماهنگی بین ترسیم و بانک اطلاعات پروژه
ך تغییر دادن فضای کاری نرم افزار

 

 

فصل دوم : تولید نقطه
ך ایجاد نقاط بطور دستی
ך ایجاد نقطه به کمک دستورات Direction و Turned Angel
ך روش ترفیع
ך ایجاد نقاط در اطراف شئ یا بر روی شئ مورد نظر
ך تعیین نقاط اساسی شئ
ך تقسیم بندی شئ به فواصل مساوی
ך ایجاد نقاط بر روی Poly Line

 

 

فصل سوم : ایجاد نقطه در تقاطع‌ها
ך ایجاد نقطه در محل تقاطع دو خط
ךدستورات Distance/Distance و Direction/Distance
ך دستورات Direction/Perpendicular و Distance/Perpendicular
ך دستورات Direction/Object و Distance/Object
ך دستورات Object/Object و Perpendicular

 

 

 

 

فصل چهارم : آشنائی با مسیرها (Alignments)
ך ایجاد و فعال کردن مسیر
ך ایجاد نقطه بر روی مسیر
ך تقسیم بندی مسیر
ך ایجاد نقاط در رئوس مسیر
ך ایجاد نقطه در تقاطع مسیر باجهت ، فاصله، شئ و مسیر دیگر
ך روش انتروپوله (میانیابی)
ךایجاد نقطه با موقعیت و ارتفاع نسبی

 

فصل پنجم : پیاده سازی نقاط
ךقفل کردن و باز کردن نقاط در بانک اطلاعات
ךتنظیم گزارش پیاده‌سازی نقاط
ך گزارش پیاده کردن منحنی با استفاده از جهت و Offset
ך بدست آوردن اطلاعات مربوط به نقاط صفحه ترسیم
 

 ●●●●با خرید نقدی خود (کارت به کارت )میتوانید از 15%تخفیف محصولات برخوردار شوید  ●●●●

   

فصل ششم : کار با خصوط و منحنی‌ها
ךترسیم خط با استفاده از شماره نقاط
ך ترسیم خط با استفاده از زاویه حامل و زاویه چرخشی
ך رسم محل پروفایل‌های عرضی در پلان یک مسیر
ךتغییر طول خط
ך برازش منحنی به روش حداقل مربعات
ך روش مماس و عمود بر شئ
ךایجاد منحنی بین دو خط
ך ترسیم منحنی‌های چندتایی وبرازش بهترین کمان دایره‌ای
ך رسم یک منحنی از انتهای خط، قوس و یا منحنی دیگر
 

 

 


فصل هفتم : ایجاد قوس و آشنائی با جداول سرعت
ךرسم قوس بین دو خط
ך رسم قوس بین خط و منحنی
ך ترسیم قوس بین دو منحنی(1)
ך ترسیم قوس بین دو منحنی(2)
ך افزودن قوس به انتهای یک خط یا کمان
ך ایجاد منحنی طبق جداول سرعت
ך افزودن خط، قوس و یا منحنی به انتهای یک شئ
ךخطوط ویژه
 

 

 

فصل هشتم : مفاهیم تکمیلی در رابطه با مسیرها
ך تعریف مسیر به کمک یک پلی لاین
ך تعیین مسیر جاری و تولدOffset Offset
ךگزارش‌گیری و ویرایش رئوس مسیر
ךتنظیمات نمایش ایستگاه‌ها
ךتنظیمات اولیه مسیر و ایستگاه‌ها جهت برچسب‌گذاری
ך برچسب‌گذاری مسیر و نقاط مربوطه
ך گزارش‌گیری از مسیر از یک ایستگاه خارجی
 

 

 فصل نهم : معرفی Parcel ها یا قطعات زمین

ך تنظیمات Parcel ها
ך تعریف پارسل از خط، منحنی، پلی لاین و نقاط
ך مدیریت پارسل ها
ך تقسیم یک قطعه زمین با استفاده از دستور Slide Bearing
ךترسیم یک قطعه با استفاده از دستور Radial
ך ترسیم قطعه با دستورات Swing On Line و Swing On Curve
 


 ●●●●با خرید نقدی خود (کارت به کارت )میتوانید از 15%تخفیف محصولات برخوردار شوید  ●●●●

 


فصل دهم : کار با پنجرة Terrain Model Explorer
ךایجاد یک سطح جدید برای پروژه
ךوارد کردن اطلاعات منحنی‌های میزان
ךتعریف BreakLine با استفاده از نقاط
ך تعریف BreakLine با استفاده از PolyLine ، فایل نقاط و دیوار حائل
ךکار با BreakLine ها
ך تولید Boundaries یا مرز
ךساخت نهائی سطح

 

  

 


فصل یازدهم : کار با سطوح
ך ایجاد خطوط مثلث بندی سطح و ویرایش آن
ך اضافه و حذف نقاط در مثلث‌بندی
ך ایجاد BreakLine و Boundary در مثلث‌بندی
ך تغییر ارتفاع کلی سطح
ך تنظیمات نمایش سطح
ך تنظیمات مربوط به رنگ‌بندی و سایه زدن
ך ایجاد سایه روشن تشخیص ارتفاع
ך نمایش سطح با شیب‌بندی وجوه
ך تولید شبکه وجوه سه بعدی
ך تعیین مسیر جاری شدن آب در سطح
ך ایجاد برچسب ارتفاع و شیب بین دو نقطه

 

 
فصل دوازدهم : منحنی‌های میزان
ך تنظیمات مربوط به منحنی میزان
ך ترسیم منحنی میزان
ך برچسب‌گذاری منحنی‌های میزان
ך دیجیتایز کردن
ך تغییر ارتفاع منحنی‌های میزان

  

فصل سیزدهم : آشنائی با مقاطع
ךمقطع برداری از سطوح
ך تعریف و پردازش مقاطع
ך گرید بندی و تعیین ارتفاع نقاط مقطع
ךمشاهده مقطع بصورت سریع
ך رسم پروفیل از یک خط یا یک عارضه

 ●●●●با خرید نقدی خود (کارت به کارت )میتوانید از 15%تخفیف محصولات برخوردار شوید  ●●●●

  

فصل چهاردهم : احجام عملیات خاکی
ך آشنائی با روشهای محاسبه احجام عملیات خاکی
ךایجاد یک قشر (Stratym ) تعریف یک ناحیه (Site)
ךمحاسبه حجم با استفاده از روش شبکه‌بندی
ךمحاسبه حجم به روش ترکیبی
ך محاسبه حجم به روش مقطع‌برداری
ך گزارش‌گیری از محاسبات عملیات خاکی
ך تنظیمات چاپ و ترسیم مقاطع

 

 

  

فصل پانزدهم : برچسب‌گذاری
ךتنظیمات برچسب‌ها (Labels)
ך ایجاد یک سبک برچسب‌گذاری جدید برای خطوط
ך ایجاد سبک برچسب‌گذاری جدید برای کمانها و نقاط
ך ایجاد برچسب پویا
ך ایجاد برچسب ایستا و برچسب اسمی
ך برچسب‌گذاری فاصله عمودی نقاط و مختصات دو بعدی
 

 

  

 

 

فصل شانزدهم : اطلاعات مربوط به اشیاء موجود در نقشه
ך تعیین مشخصات نقاط
ךگزارش‌گیری از یک خط، منحنی یا قوس
ךتعیین زاویه بین دو خط و فاصله بین نقاط
ך تعیین مساحت یک محدوده بسته
ךتعیین ارتفاع

 

 فصل هفدهم : آشنائی با منوی Utilities

ך نمایشگر سه بعدی
ך تخصیص یک متن یا عکس به شئ مورد نظر
ךمدیریت نمادها
ךایجاد پیکان‌های جهت دار
ך تعیین پارامترهای یک قوس ساده

 

 

خرید فروش کتاب دست دوم کارکرده معماری عمران درب منزل

خریدار کتاب دست 2 و کارکرده با قیمت عالی

درب منزل کتاب ،دریافت و هزینه پرداخت میشود

لطفا روی عکس بالا کلیک کنید .

/ 0 نظر / 113 بازدید